Archive for the ‘Linux router’ Category

Generowanie certyfikatu „self-signed” dla apacha

Często konieczne jest zaszyfrowanie dostępu do witryny, ale nie chcemy korzystać z centrum certyfikacji, czy ustawiać własnego centrum certyfikacji, aby zabezpieczyć tylko jedną witrynę. W takim wypadku najszybszym i najprostrzym rozwiązaniem jest certyfikat samo-podpisany (self-signed). Generujemy go następująco: openssl genrsa -out mojadomena.pl.key 1024 openssl req -new -x509 -days 365 -key mojadomena.pl.key -out mojadomena.pl.crt Koniec! – […]

Wysyłanie poczty pod konsolą linuxa – komenda mail

Raz na jakiś czas trzeba wysłać sobie jakiś plik z serwera. Wygodną metodą jest wysłać plik przy pomocy maila. Oczywiście robi się to na tyle rzadko, że nigdy nie pamiętamy składni 🙂 Poniżej przykład wysłania maila wraz z zawartością skryptu (plik tekstowy): mail adres_odbiorcy@bby.com.pl -s „temat” < /sbin/skrypt W tym przykładzie wysyłamy zawartość pliku /sbin/skrypt […]

Kopiowanie systemu linux przez sieć przy pomocy ssh i tar

Zakładamy, że na maszynie root@adress mamy podmontowany dysk w katalogu /mnt/dest (jest to maszyna docelowa, na którą kopiujemy system). Zakładam, że jesteśmy zalogowani na systemie źródłowym (z którego kopiujemy system). Kopiujemy katalog po katalogu, cały system. Komendą „ls /” listujemy katalogi do skopiowania. Następnie kopiujemy każdy katalog do systemu docelowego. Można próbować kopiować wszystko na […]

Blokowanie programów p2p – iptables moduł string

  1. Cel Zablokowanie programów p2p. 2. Działanie Wykorzystujemy iptables, netfilter latke patch-o-matic o nazwie string i kernel 2.4.2x

Gra logiczna

Logic game –  oto czym naprawdę zajmują się studenci ESA (Elektroniczne i komputerowe systemy automatyki)  🙂

His checkHis check

Action The script sends ping to specified ip address (in my case this is my isp router, but it can be also www.google.com) and if it gets the answer script finish action. When there is  no response from host the following information is writen to the file / var / log / sdi.log and execute […]

dd command example usage.Polecenie dd przykłady użycia.

dd command is the utility to low-level copying bit by bit. Operates in such a way that copies the source bits  if = to the location of =. You can specify how many bytes will be copied.Polecenie dd to narzędzie do niskopoziomowego kopiowania bit po bicie. Działa w ten sposób, że kopiuje bit po bicie […]