Archive for the ‘Virtualization’ Category

vzdump vzrestore – Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowej maszyny wirtualnej openvz

Aby zrobić kopię zapasową: vzdump –compress –dumpdir /katalogKopiiZapasowej –stop 200 gdzie 200 – numer vid Twojego kontenera openvz (maszyny wirtualnej)   Aby odtworzyć kopię zapasową: vzrestore your_backup_file_name.tgz 507 gdzie 507 – numer vid Twojego nowego kontenera openvz z odtworzoną kopią zapasową

Wirtualizacja proxmox na systemie 32 bitowym w 5 minut

First we install debian lenny. There is many howtos in this topic, so I will assume that it`s done. Now on fresh debian minimal install we add to /etc/apt/source.list as below: deb http://rasta.struction.de/pve-1.4-i386/ ./ Then issue: apt-get update aptitude install proxmox-ve ntp ssh lvm2 Then we accept and agree to every aptitude suggestion. At this […]

Jak sprawdzić możliwość wirtualizacji (KVM, proxmox) pod linuxem ?

Wiele razy zastanawiałem się, jak sprawdzić, czy maszyna ma możliwości pełnej wirtualizacji KVM? To proste, jak opisano w faq kvm: