Debian squeeze inotify udev rozwiązanie problemu

Jeśli nie możesz uruchomić systemu po aktualizacji z Debian Lenny do Squeeze, używasz własnego jądra systemu i otrzymujesz jeden z poniższych komunikatów:

udevd[518]: inotify_init failed: Function not implemented
udevd[518]: error initializing inotify

Wtedy prawdopodobnie musisz zaznaczyć poniższe opcje w swoim pliku konfiguracyjnym jądra .config i skompilować jądro od nowa:

File systems —>

  • [*] Dnotify support
  • [*] Inotify file change notification support
  • [*] Inotify support for userspace

lub podobnie brzmiące.

Leave a Comment