SCP kopiowanie plików przez ssh

Szybka komenda:

scp <nazwa_pliku> uzytkownik@<adres ip maszyny zdalnej>:<docelowy katalog>

przykład:

scp MójPlikLokalny.tgz ZdalnyUżytkownik@ZdalnySerwer:.

komenda skopiuje MójPlikLokalny.tgz  do katalogu domowego użytkownika ZdalnyUżytkownik na maszynie ZdalnySerwer

Kopiowanie rekursywne całego katalogu:

scp -r /home/mojkatalog uzytkownik@zdalnyserwer:.

Comments are closed.