Sposób na VMware „STOP: 0x0000007B” error

A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.

If this is the first time you’ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:

Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drivers or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer.

Technical information:

*** STOP: 0x0000007B (0xF8958640,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)

Rozwiązaniem jest ręczna edycja pliku vmx i zmiana referencji do twojego dysku twardego ze SCSI na PATA (ide).  Może być konieczne skasowanie ostatniej linii zawierającej ide.* , ponieważ może spowodować, że vmware nie będzie w stanie rozpoznać pliku z obrazem dysku twardego. Następnie przejdź do edycji pliku .vmdk dla dysku zawierającego instalację XP i zmień rozdzaj dysku ddb.adapterType=”ide”.
To wszystko!

http://blogs.unbolt.net/index.php/brinley/2007/11/24/my_cure_for_vmware_stop_0x0000007b_error

Comments are closed.