Wdrożenia

Przedstawiony system automatyki bazuje na sterowniku PLC jako jednostce logicznej, która kontroluje stan każdej maszyny. Operator nadzoruje produkcję przy pomocy oprogramowania SCADA zainstalowanego na komputerze osobistym. W przypadku wystąpienia awarii systemu komputerowego, każda maszyna może być uruchomiona z poziomu prostego panelu operatorskiego.

Oprogramowanie i sprzęt wykorzystany w opisywanym układzie:

 • Sterownik PLC – Siemens S7-300 z modułem Profibus DP i modułami wejść/wyjść.
 • Oprogramowania SCADA – InTouch zainstalowany na komputerze PC wyposażonym w macierz raid1 oraz 2 ekrany LCD.
 • Panel operatorski – Siemens OP17.

Możliwości systemu komputerowego:

 • uruchamianie/zatrzymywanie/wstrzymywanie linii produkcyjnej jednym naciśnięciem przycisku (tryb automatyczny) – urządzenia uruchamiane są w określonej sekwencji startowej uwzględniając zależności technologiczne,
 • uruchamianie/zatrzymywanie pojedynczych maszyn (tryb serwisowy),
 • dostęp do sterowania ograniczony hasłem – poziom operatora umożliwia pracę w trybie automatycznym, poziom serwisowy umożliwia dodatkowo uruchamianie pojedynczych maszyn,
 • dołączanie lub odłączanie maszyn do/z produkcji bez zatrzymywania całej linii technologicznej – wszelkie zależności są automatycznie kontrolowane,
 • przegląd zdarzeń historycznych,
 • zabezpieczenie technologiczne linii – w przypadku awarii maszyny pracującej w ciągu technologicznym odpowiednie maszyny są natychmiast zatrzymywane aby zapobiec kolejnym awarią, a linia produkcyjna przechodzi w tryb wstrzymania,
 • potwierdzanie stanów alarmowych,
 • sygnalizacja awarii urządzeń kolorem czerwonym – intuicyjna sygnalizacja dla operatora,
 • plastyczny i intuicyjny interfejs użytkownika – reprezentacja maszyn,
 • łatwy dostęp zdalny przy pomocy laptopa/netbooka/tabletu podłączonego do wewnętrznej sieci bezprzewodowej.

Sposób prezentacji urządzeń (przykład – mlewnik):

Roller mill off state Roller mill on state Roller mill service state Roller mill error state
Wyłączony Włączony Serwis Awaria